Yttranden 2011

DnrMottagareYttrande
118/2011 Jordbruksverket Raps GT73 som innehåller eller består av GT73 och livsmedel som framställts från eller innehåller ingredienser som framställts från GT73
117/2011 Jordbruksverket Bomull GHB för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
114/2011 Jordbruksverket Oljekål med ökad halt av erukasyra resp. produktion av vaxestrar, fältförsök
113/2011 Jordbruksverket Fältförsök med potatis, Jordbruksverkets förslag till beslut
113/2011 Jordbruksverket Potatis med ökad amyloshalt och ökad produktion av olja i knölarna, fältförsök
106/2011 Livsmedelsverket Soja FG72, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
105/2011 Livsmedelsverket Bomull T304-40, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
100/2011 Livsmedelsverket Raps Ms8, Rf3 och Ms8 x Rf3
093/2011 Livsmedelsverket Soja DAS-68416-4, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
079/2011 Jordbruksverket Majs 5307, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
072/2011 Livsmedelsverket Soja MON 87708 som livsmedel, foder, import och bearbetning
063/2011 Landsbygdsdept Djurskyddsdirektiv, promemora
060/2011, 069/2011 Jordbruksverket Potatis Amadea, AM04-1020, för odling och användning som livsmedel, foder, produkter som inte är livsmedel, import och bearbetning
061/2011 Jordbruksverket EFSA:s riktlinjer för miljöövervakning
044/2011 Jordbruksverket Hybridasp med förändrade vedegenskaper, fältförsök
040/2011 Livsmedelsverket Majs DAS-40278-9 för import, bearbetning och för användning som livsmedel och foder
038/2011 Jordbruksverket Hybridasp med förändrad biomassa och torkstresstolerans, fältförsök
037/2011 Naturvårdsverket Underlag till Sveriges rapportering till Cartagenaprotokollet
030/2011 Jordbruksverket Majs MIR604, odling
029/2011 Jordbruksverket Potatis AV43-6-G7, odling och för import, bearbetning och för användning som livsmedel och foder
021/2011 Livsmedelsverket Bomull GHB 614xLLCotton25, för import, bearbetning och för användning som livsmedel och foder
019/2011 Jordbruksverket Potatis AV43-6-G7, fältförsök
018/2011 Jordbruksverket Potatis - bladmögelresistent, fältförsök

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »