Yttranden 2012

DnrMottagareYttrande
107/2012 Jordbruksverket Tolkning av nya teknikers rättsliga hemvist - precisering av skillnader och möjlig gemensam syn
104/2012 Jordbruksverket Avsiktlig utsättning i miljön av asp och hybridasp
103/2012 Livsmedelsverket Raps 73496 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
092/2012 Jordbruksverket Förslag till ändring i föreskrifter om avgifter i vissa ärenden
091/2012 Livsmedelsverket Soja MON87705 x MON89788 för livsmedel, foder, import och bearbetning
089/2012 Justitiedept PM om förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning
081/2012 Landsbygdsdept Inbjudan till remissmöte om redovisningen av uppdraget om alternativa metoder till djurförsök
079/2012 Jordbruksverket Nya teknikers rättsliga hemvist
072/2012 Jordbruksverket Soja 40-3-2, odling
070/2012 Livsmedelsverket Majs Bt11x59122xMIR604x1507xGA21 för livsmedel, foder, import och bearbetning
069/2012 Livsmedelsverket Majs Bt11xMIR162x1507xGA21 för livsmedel, foder, import och bearbetning
060/2012 Utbildningsdept Befolkningsbaserat forskningsregister
059/2012 Jordbruksverket Majs MON 89034, odling
053/2012 Jordbruksverket Nya föreskrifter för försök på djur för vetenskapliga ändamål
043/2012 Jordbruksverket Backtrav, fältförsök
039/2012 Livsmedelsverket Raps MON 88302, användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
036/2012 Jordbruksverket Oljekål med ökad halt av erukasyra resp. produktion av vaxestrar, fältförsök, Jordbruksverkets förslag till beslut
026/2012 Landsbygdsdept. Ny djurskyddslag - betänkande (SOU 2011:75)
024/2012 Jordbruksverket Majs 1507 x 59122 x MON810 x NK603 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
008/2012 Livsmedelsverket EU-kommissionens förslag till förordning om riskbedömning
007/2012 Jordbruksverket Korn, som modifierats för ett effektivare utnyttjande av organiskt kväve, fältförsök, Jordbruksverkets förslag till beslut
007/2012 Jordbruksverket Korn, som modifierats för ett effektivare utnyttjande av organiskt kväve, fältförsök
006/2012 Jordbruksverket Sockerbeta H7-1, fältförsök i syfte att att utvärdera betans agronomiska egenskaper och dess herbicidtolerans.
005/2012 Jordbruksverket Hybridasp, fältförsök i syfte att studera trädens tillväxt, fysiologi och vedegenskaper
118/2011 Jordbruksverket Raps GT73 som innehåller eller består av GT73 och livsmedel som framställts från eller innehåller ingredienser som framställts från GT73
117/2011 Jordbruksverket Bomull GHB för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
113/2011 Jordbruksverket Fältförsök med potatis, Jordbruksverkets förslag till beslut

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »