Potatis
Potatis, Solanum tuberosum

Phytophtora infestans är en svampliknande organism (oomycet) som orsakar bladmögel och brunröta på potatis. Eftersom den liknar en svamp men närmast är släkt med brunalger och kiselalger kallas den ibland för algsvamp.Den är den mest destruktiva av alla potatissjukdomar och var till exempel orsaken till den så kallade The Great Potato Famine i mitten av 1800-talet då Irlands befolkning halverades på grund av svält och emigration.

Nu har ett stort forskarlag med representanter från olika delar av världen, bland annat Sverige, sekvensbestämt oomycetens genom. Forskarna kunde konstatera att Phytophtora har ett betydligt större genom (240 miljoner baspar) än sina släktingar och att detta beror på att hela 75 procent av oomycetens genom består av så kallat repetitivt DNA.

Förhoppningen är att denna nya kunskap ska öka förståelsen för hur oomyceten fungerar och hitta nya lösningar för att komma tillrätta med de problem den orsakar.

Marie Nyman
Källa: Nature doi:10.1038/nature08358 (2009)

Okategoriserade