Syntetisera hela den mänskliga arvsmassan

År 2003 avslutades det humana genomprojektet. Då hade forskare bestämt ordningen på de tre miljarder byggstenar som utgör den mänskliga arvsmassan. Projektet kallades på engelska HGP-read. Nu lanserar forskare ett mycket ambitiöst projekt kallat HGP-write, det vill säga de tänker sig att syntetisera hela eller åtminstone delar av det mänskliga genomet. Även arvsmassor från djur…

Lagra gamla dokument i form av DNA

Idag sparas information huvudsakligen på servrar och hårddiskar. Det anses vara en utmaning att lagra denna information under en längre tid. Forskare letar därför efter nya sätt att lagra stora volymer av data under lång tid och särskilt intresse har riktats mot det genetiska materialet, DNA. DNA kan nämligen lagra stora mängder information i kompakt…

DNA med nya byggstenar

Den genetiska koden är uppbyggd med precis samma fyra byggstenar i alla levande varelser. Dessa byggstenar förkortas A, T, G och C. DNA-spiralen består av två strängar och de hålls samman genom att A i den ena strängen binder till T i den andra och G binder till C. Man har tidigare lyckats syntetisera flera…