Den första genetiskt modifierade växten fyller 30 år

Den första organism som genetiskt modifierades var bakterien E.coli. Resultaten publicerades 1973. Sju år senare, 1980, lyckades forskare för första gången modifiera en mus. I maj 1983 publicerades så den första vetenskapliga artikeln som beskrev hur man kan genetiskt modifiera en växt. Samma år publicerades ytterligare tre artiklar som visade att det var möjligt. Historien började…

Ris med effektivare kväveanvändning

Företaget Arcadia Biosciences har modifierat en rad växter så att de använder kväve effektivare och därför behöver mindre mängd kvävegödsel. Nu har företaget i samarbete med African Agricultural Technology Foundation och det internationella centret för tropiskt jordbruk (CIAT) slutfört ett två år långt fältförsök med ris. Försöken genomfördes vid CIAT i Colombia. Resultaten visade att…

Hur växternas stamceller förblir stamceller

Stamceller är ospecialiserade celler som kan utvecklas till alla typer av celler som finns i en organism. Vanligtvis förknippas stamceller med människan, men även växter har stamceller. Växternas stamceller finns i rot- och skottspetsar i områden som kallas meristem. För att plantan ska fortsätta växa måste det hela tiden finnas ett antal stamceller kvar som…