Läkemedelsproducerande tomater

Orsaken till de allra flesta fall av hjärt- kärlsjukdom är ateroskleros (åderförkalkning), en inflammatorisk sjukdom i artärerna som orsakas av att det dåliga kolesterolet ansamlas i kärlväggarna och startar en inflammatorisk process. Det bildas då så kallade aterosklerotiska plack vilket leder till förträngningar i blodkärlen. Forskare har modifierat tomater så att de producerar ett ämne…

Sockerbetans blomningsgen identifierad

Sockerbetan lagrar stora mängder socker i sin förtjockade rot och är en ekonomiskt viktig gröda i Europa. Sockerbetans vilda släkting, strandbetan, blommar ofta redan under sitt första år och producerar inte några betor. Den domesticerade sockerbetan däremot bygger upp en stor rot som skördas innan plantan går i blom år två. Sockerbetor kan stocklöpa, vilket…

Varför är blodapelsiner röda?

Blodapelsiner anses ha hälsobefrämjande effekter på grund av sin kombination av C-vitamin, karotenoider, fibrer och de pigment som gör apelsinernas fruktkött rött, antocyaniner. För att de röda pigmenten i blodapelsinerna ska bildas krävs både sol och en kyla under mognadsprocessen. Det gör att blodapelsiner inte kan produceras på så många ställen på jorden. Den enda…

Bättre rotsystem ger högre skörd

För cirka 10 år sedan identifierade en japansk forskare ett område i arvsmassan hos rissorten Kasalath som gjorde att riset kunde växa bra på jordar med lågt fosforinnehåll. Mekanismen bakom detta visade sig vara svårfångad, men nu har området sekvensbestämts och genen bakom egenskapen identifierats. Genen som forskarna kallar PSTOL1 saknas i många rissorter, den…

Fosfit istället för fosfat konkurrerar ut ogräsen

För växter är fosfor ett absolut nödvändigt näringsämne, men de kan i princip bara tillgodogöra sig en form av fosfor, nämligen ortofosfater. Tillgängligheten av ortofosfater är dock begränsad vilket huvudsakligen beror på att de reagerar med andra komponenter i jorden och att de snabbt omvandlas av mikroorganismer till andra former av fosfor. På grund av…