Kålmalens arvsmassa kartlagd

Växter försöker på olika sätt förhindra att bli uppätna till exempel genom ett kemiskt försvar. De producerar helt enkelt ämnen som är giftiga för exempelvis insektslarver. Växtätare å sin sida är ofta anpassade till en specifik grupp av värdväxter vars kemiska försvar inte skadar dem. Kålmalen (Plutella xylostella) är den mest destruktiva skadegöraren på korsblommiga…

Växtskadegörare modifierad

En relativt vanlig metod för att reducera insektspopulationer är att släppa ut stora mängder sterila insekter. Dessa insekter har steriliserats med hjälp av strålning vilket leder till kromosomala skador i könscellerna. Arter inom insektsordningen fjärilar är mer resistenta mot strålning än andra insektsgrupper. Det krävs därför höga stråldoser för att de ska bli sterila. De höga…

Flera genkopior gör sojabönan nematodresistens

Sojaböncystnematoden är den ekonomiskt mest förödande skadegöraren på sojaböna. Den angriper sojabönans rötter, vilket leder till att flödet av vatten och näringsämnen till resten av plantan försvåras och plantan försvagas. De flesta sojabönssorter som är resistenta mot cystnematoden har ett område på en av sina kromosomer som kallas Rhg1. Nu har forskare analyserat detta område…

Forskare lurar kålmalen att lägga sina ägg på tobak

Glukosinolater är giftiga ämnen som finns i korsblommiga växter som till exempel raps och modellväxten backtrav där de utgör en del av växtens försvar mot insekter. Vissa arter av skadeinsekter, som till exempel kålmalen (Plutella xylostella), har dock under evolutionens gång specialiserat sig på växter som producerar just glukosinolater och honorna stimuleras att lägga ägg…

Svampgenen som ger torktåligare, friskare och nyttigare tomater

Forskare från Indien och USA har kopierat en gen från vinterskivling (Flammulina velutipes) och satt in den i tomat. Detta gjorde tomatplantorna tåligare mot torka och angrepp från en sjukdomsframkallande svamp (Sclerotinia sclerotiorum) som ger upphov till bomullsmögel och rotfruktsröta. Dessutom fick tomatfrukterna ett bättre näringsinnehåll. Svampgenen har kopior i många andra arter, till exempel…