DNA med nya byggstenar

Den genetiska koden är uppbyggd med precis samma fyra byggstenar i alla levande varelser. Dessa byggstenar förkortas A, T, G och C. DNA-spiralen består av två strängar och de hålls samman genom att A i den ena strängen binder till T i den andra och G binder till C.

Man har tidigare lyckats syntetisera flera andra varianter av byggstenar i provrör. Nu har forskare från USA även lyckats få två syntetiska byggstenar att fungera i bakterier. Förutom sin enda kromosom har bakterier cirkulära DNA-molekyler som kallas plasmider. Det forskarna har gjort är att de har foga in de syntetiska byggstenarna i en plasmid i bakterien E.coli och fått den att kopiera sig på vanligt sätt.

Det finns ett lager av byggstenar i alla celler. Dessa används till exempel när DNA kopierar sig själv vilket är nödvändigt när cellen ska dela sig. De syntetiska byggstenarna satte forskarna till i den näringslösning bakterierna lever i på laboratorium. Bakterierna tog upp de nya byggstenarna och använde dem på samma sätt som de naturliga. När forskarna slutade tillsätta de syntetiska byggstenarna, ställde bakterierna snabbt om sig och började använda enbart de naturliga igen.

Nästa steg blir att få de nya byggstenarna att även fungera när DNA läses av och RNA och därefter protein bildas. Det skulle med andra ord kunna innebära nya varianter av proteiner som enligt forskarna, i framtiden skulle kunna komma att användas vid exempelvis läkemedelsproduktion.

Marie Nyman

Källa: A semi-synthetic organism with an expanded genetic alphabet, Malyshev et al, Nature online 7 maj, doi:10.1038/nature13314 (2014)

Övrig forskning och utveckling