Effektivare ABA-receptor kan ge ökad torktolerans

När en växt utsätts för torka börjar den producera stresshormonet abskisinsyra (ABA). ABA i sin tur startar en rad processer som gör att växten överlever torkan. Växtbiologer hade under årtionden försök förstå hur växtceller känner av och reagerar på ABA, men det var först under 2009 som det stora genombrottet kom då en familj av receptorer (mottagarprotein) som ABA binder till identifierades. Upptäckten av ABA-receptorn utsågs av den vetenskapliga tidskriften Science till ett av 2009 års stora genombrott. ABA-receptorn fungerar som en molekylär strömbrytare i cellen. När en ABA-molekyl binder till en receptor skickar den en signal genom att ändra sin struktur på ett sätt som påminner om stängning av ett lock. När locket är stängt är receptorn aktiv.

En av de forskargrupper som identifierade ABA-receptorn har nu kommit på ett sätt att förändra den så att locket hålls stängt. De bytte i tur och ordning ut var och en av 741 särskilt utvalda aminosyror i receptorproteinet och identifierade på så sätt flera intressanta varianter av receptorn. De var dock först när de kombinerade flera av dessa varianter som de fann vad de sökte, nämligen en stängd och därmed fullt aktiv receptor.

Effektivare receptorproteiner skulle kunna användas för att utveckla grödor med förbättrad torktolerans.

Marie Nyman

Källor: Ma et al, Science 324:1064 (2009); Miyazono et al, Science 324:1068 (2009); Breakthroughs of the Year, Science 326:1600 (2009); Mosquna et al, Proceedings of the National Academy of Sciences 108:20838 (2011); Peterson et al, ISB News Report, January 2011

Tolerans mot torka etc, Växter