Glukosinolater är giftiga ämnen som finns i korsblommiga växter som till exempel raps och modellväxten backtrav där de utgör en del av växtens försvar mot insekter. Vissa arter av skadeinsekter, som till exempel kålmalen (Plutella xylostella), har dock under evolutionens gång specialiserat sig på växter som producerar just glukosinolater och honorna stimuleras att lägga ägg på växter som producerar dessa ämnen. Växtens försvar är med andra ord en signal till kålmalen att den är en idealisk plats att lägga sina ägg på eftersom larverna då slipper konkurrens om maten
från andra, glukosinolat-skyende insekter.

Nu har danska forskare tagit fram genetiskt modifierade tobaksplantor som producerar glukosinolater. På så vis lyckades de lura kålmalen att lägga sina ägg på tobak, där kålmalslarverna inte överlever. Forskarna arbetar nu med att ta fram glukosinolat-producerande potatis. Tanken är att minimera skadorna på kål genom att odla dessa potatisar tillsammans med kålen. De menar att det skulle innebära att det behövs mindre mängd pesticider för att bekämpa kålmalen.

Marie Nyman

Källa: Møldrup et al, Plant Biotechnology Journal 10: 435 (2012)  

Växter, Växtskadegörare