Två vetenskapliga rapporter beskriver hur forskare har lyckats att omprogrammera mänskliga hudceller till nervceller utan att först behöva skapa inducerade pluripotenta stamceller (IPS).

Metoden, som tidigare har använts på möss, går ut på att omprogrammera hudceller med hjälp av generna Ascl1, Brn2 och Myrt1l. Genom ytterligare gener som behövs för den normala utvecklingen av olika nervceller kunde hudcellerna transformeras till fungerande nervceller. Forskargruppen i Lund lyckades dessutom att identifiera två gener, Lmx1a och FoxA2, som behövs för utvecklingen av dopaminceller. Dopaminceller är de celler som är skadade vid Parkinson’s sjukdom.

Förhoppningen är att på sikt kunna använda omprogrammering av hudceller till nervceller för behandling av Parkinson’s sjukdom och andra skador på nervceller. Metoden behöver dock utvecklas vidare, eftersom den just nu använder sig av virala vektorer för att överföra generna som behövs för att nervceller ska utvecklas ifrån hudceller. Denna metod är inte lämplig för material som ska transplanteras till patienter.

De två publicerade studierna är ett så kallad ”proof of principle”, det vill säga att de visar att metoden i sig fungerar. Det finns goda förhoppningar att metoden kan vidareutvecklas för att kunna användas på patienter.

Natalie von der Lehr
Källor: Pfisterer et al., Proceedings of the National Academy of Sciences June 2011 (early edition); Hussein et al., Nature 471, 58-62 (2011)

Människa och medicin, Stamceller