Genterapi steriliserar katter utan operation

katt

Av världens 600 miljoner tamkatter är ungefär 80 procent hemlösa. Många lever ett hårt liv som inte sällan avslutas med en trafikolycka eller infångning och avlivning i tidig ålder. Förutom att många katter far illa så hotas även vilda populationer av fåglar och andra djur av hemlösa katter som behöver skaffa mat.

För att minska problemen fångas miljontals hemlösa katter in varje år och kastreras för att sedan släppas ut igen, eller så hamnar de på överfulla djurhem. Varje sådant ingrepp är inte bara arbetskrävande, utan även smärtsamt för katterna.

I över tjugo år har forskare försökt ta fram preventivmedel till katter som inte kräver operation och som skulle passa för ett större åtgärdsprogram. En ny studie som publicerats i Nature Communications pekar mot att målet nu verkar nära, och hjälpen kommer i form av en genterapi.

En extra AMH-gen hämmar ägglossning

Forskare i USA har utvecklat en genterapi som ska ges till honkatter en gång via en injektion i lårmuskeln. I injektionssprutan finns ett ofarligt virus som transporterar in en ny gen i katternas celler. Genen kodar för könshormonet AMH (anti-müllerskt hormon) som tillverkas i äggstockarna hos fertila däggdjurshonor. AMH-genen finns redan hos katterna, men med en extra genkopia tillverkas mer av hormonet.

Strategin har sitt ursprung i att en av forskarna bakom studien tidigare i sin karriär upptäckte att förhöjda nivåer av AMH gjorde mushonor sterila. Det berodde på att de äggblåsor som omsluter varje enskilt ägg inte bildades och ägglossningen uteblev.

Sex katthonor fick genterapin med den nya AMH-genen och av dem försvann könsdriften helt hos fyra. De två andra parade sig i närvaro av en hane men utan att bli dräktiga. Tre katthonor som inte fick genterapin och som utgjorde kontrollgruppen, parade sig och blev alla tre dräktiga under tiden försöket pågick.

Engångsbehandling utan biverkningar

Forskarna noterade inte några biverkningar av behandlingen och övriga nivåer av könshormoner var normala, förutom progesteron som var lägre. Progesteron bildas efter ägglossningen som ju uteblivit.

De preliminära resultaten pekar mot att genterapin skulle kunna vara den effektiva engångsbehandling som forskare så länge försökt utveckla. Frågan är hur länge effekten håller i sig.

Eftersom den nya AMH-genen inte integreras i katternas genom (arvsmassa), kan det innebära att den försvinner på sikt när cellerna delar sig. I studien såg forskarna visserligen avtagande AMH-nivåer över tid, men nivåerna var fortfarande högre än normalt två år efter behandlingen. Den katthona som följts längst blev fortfarande inte dräktig fem år efter att hon fått genterapin.

Det kommer att dröja några år innan genterapin eventuellt kan nå marknaden. Först måste de preliminära resultaten bekräftas i större studier med fler katter. Om resultaten håller och en produkt av överkomligt pris utvecklas så kan det ha en betydande positiv effekt både på katternas välfärd och för de vilda djur som lever nära katterna.

/Mia Olsson

Källor:

Vansandt, L.M., Meinsohn, MC., Godin, P. et al. Durable contraception in the female domestic cat using viral-vectored delivery of a feline anti-Müllerian hormone transgene. Nat Commun 14, 3140 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-38721-0

Hello kitty, goodbye kittens? Gene therapy spays cats without surgery. Science News 6 juni 2023. doi: 10.1126/science.adj0979