Stamceller är ospecialiserade celler som kan utvecklas till alla typer av celler som finns i en organism. Vanligtvis förknippas stamceller med människan, men även växter har stamceller. Växternas stamceller finns i rot- och skottspetsar i områden som kallas meristem. För att plantan ska fortsätta växa måste det hela tiden finnas ett antal stamceller kvar som kan utvecklas till exempelvis nya blad.

Nu har tyska forskare visat att det är ett så kallat mikro-RNA som förhindrar att alla stamceller omvandlas till andra celltyper. Mikro-RNA är små RNA-molekyler som inte beskriver något protein som de större mRNA-molekylerna gör. Istället förhindrar de att det bildas protein. Eftersom mikro-RNA-molekylerna är så små kan de förflytta sig från en växtcell till en annan.

Forskare har tidigare visat att ett visst mikro-RNA talar om för stamcellerna att de ska specialisera sig. Detta mikro-RNA måste dock neutraliseras i de delar av växten där stamcellerna måste bevaras. Det de tyska forskarna kommit fram till att det är en annan typ av mikro-RNA som sköter denna uppgift, det vill säga ser till att vissa celler håller sig till stamcellsstadiet. Dessa mikro-RNA produceras enbart i ett visst cellager (epidermis) i rot- och skottspetsar.

Marie Nyman

Källa: A Protodermal miR394 Signal Defines a Region of Stem Cell Competence in the Arabidopsis Shoot Meristem, Knauer et al, Developmental Cell 24:125 (2013)

Övrig forskning och utveckling