Risplantor
Ris, Oryza

Ris är den huvudsakliga födan för en stor del av jordens befolkning. Grödan innehåller dock otillräckliga mängder av järn, zink och betakaroten (förstadiet till A-vitamin) för att täcka det dagliga behovet av dessa näringsämnen. Enligt Världshälsoorganisationen är bristen på järn, A-vitamin och zink bland de tio vanligaste dödsorsakerna i utvecklingsländer. Brist på järn är den vanligaste och mest spridda bristsjukdomen och leder bland annat till blodbrist. Zinkbrist påverkar bland annat immunförsvaret och kroppens förmåga att växa i normal takt.

Växtförädlare har på konventionell väg försökt, men inte lyckats höja halterna av järn och zink till en nivå som täcker det dagliga behovet för de människor vars basföda är ris. De magra resultaten har sin grund i att risets genetiska variation för dessa egenskaper är låg.

Genom att överuttrycka (producera mer protein från) en grupp av risets egna gener har australiensiska forskare tagit fram ett ris som har upp till fyra gånger mer järn och två gånger mer zink i riskornen än de omodifierade kontrollplantorna. Detta är första gången forskare lyckats utveckla ett ris som har så pass höga halter av järn att de når upp till de nivåer som näringsexperter rekommenderar.

Marie Nyman

Källor: Johnson et al, PLoS ONE 6:e24476 (2011); Australian Centre for Plant Functional Genomics, News 8 september 2011.

Okategoriserade