Här finns länkar till myndigheter, organisationer med flera. Det finns också länkar till material för lärare och elever.

Svenska GMO-myndigheter

En lista över svenska myndigheter. De har ansvar för frågor som rör genteknik:

Information om sjukdomar hos människa

Du som vill veta mer om bland annat sjukdomar hos människa kan hitta information på:

 • 1177 Vårdguiden som är en en tjänst från Sveriges landsting. Där finns fakta och råd om sjukdomar och hälsa.
 • SBU är en förkortning av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Det är en myndighet. De gör utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård.
 • Socialstyrelsen är en är en statlig myndighet. De arbetar med frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. De har bland annat information om ovanliga sjukdomar.

Etik-webbplatser

Det finns flera organisationer i världen som diskuterar bioetik. Här följer några exempel:

Företag och organisationer

Här listas företag, bransch-, miljö-, lantbruks- och konsumentorganisationer. Alla arbetar med bio- och genteknikfrågor. Detta är ett urval av företag och organisationer. Det finns fler.

Myndigheter, rådgivande organ, internationella riktlinjer och liknande

Forsknings-webbplatser och liknande

 • EMBL-EBI:s webbplats. Här finns databaser och verktyg som forskare använder. Den är på engelska: “The European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) maintains the world’s most comprehensive range of freely available and up-to-date molecular databases.” http://www.ebi.ac.uk/services (hämtad 2017-08-28).
 • NCBI:s webbplats. Här finns databaser och verktyg som forskare använder. Den är på engelska: “The National Center for Biotechnology Information advances science and health by providing access to biomedical and genomic information.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ (hämtad 2017-08-28).
 • PubMeds webbplats. Här kan man leta efter forskningsartiklar. Den är på engelska: “PubMed comprises more than 27 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (hämtad 2017-08-28).
 • Google Scholars sökmotor. Här kan man leta efter forskningsartiklar. https://scholar.google.se/ (hämtad 2017-08-28).
 • Svensk kulturväxtdatabas, SKUD. “SKUD är en nationell likriktare och ett referensverktyg för svenska kulturväxters vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn. Den är till för alla som arbetar eller kommer i kontakt med kulturväxter och som önskar en korrekt namngivning. Som kulturväxt betraktas här inte bara de växter som odlas i Sverige utan alla dem vi använder, inhemska eller importerade.” http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/ (hämtad 2017-08-28)
 • Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/flora/ (hämtad 2017-08-28).

Andra länkar av intresse

 • Bioscience explained är en webbtidskrift för lärare i biologi och naturvetenskaper.
 • Control Freaks: Två amerikanska forskare som tillsammans med sina studenter relativt enkelt förklarar odling, ogräs, ogräsbekämpning och GMO.
 • DNA Learning Center har som uppgift att ge kunskap om genetik till bland annat elever.
 • Genetiskt modifierade växter: En webbresurs om GM-växter som har som mål att att ge inspiration och stöd till lärare och elever som arbetar med frågor som rör genmodifierade växter.
 • hhmi Biointeractive: På Biointeractives webbplats hittar du information som kan användas i undervisning. Webbplatsen är på engelska.
 • Learn Genetics har som uppgift att överföra kunskap inom naturvetenskap till lekmän, till exempel elever. De fokuserar på genetik och andra områden inom de så kallade livsvetenskaperna (Life Science).
 • Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på  bioteknik.
 • National Center for Case Study Teaching in Science at the University at Buffalo: Även på denna webbplats hittar du information som kan användas i undervisning. Webbplatsen är på engelska.
 • Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. I NFC ingår också de forensiska laboratorierna i Stockholm, Göteborg och Malmö. NCF är det som tidigare hette SKL.
 • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är en organisation med målet att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik.
 • Nationellt resurscentrum i kemi (KRC) är en organisation med målet att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för kemi. De har utarbetat ett flertal kompendier med olika teman som kan ge stöd för kemiundervisningen.
 • Rikstermbanken: Svenska biotermgruppen (nedan) är en del av Rikstermbanken. Rikstermbanken är en databas med facktermer.
 • Sök i tre ordböcker på en gång: Till Svenska Akademiens ordlistor och ordbok på nätet.
 • Svenska biotermgruppen: Hittar på nya termer på svenska inom bland annat molekylärbiologin. Där kan du söka på begrepp och få reda på hur de definieras och vilka ord du istället bör använda på svenska.
 • Wallenbergstiftelsernas youtube-kanal med filmer om forskning. Filmerna är på svenska och engelska.

(uppdaterad 2017-11-21)