Flickr-bild 5456429049_716f8c9b81_z
Sommarmalört, Artemisia annua. Foto: Lloyd Crothers.

I Kina har man under lång tid använt blad från sommarmalört (Artemisia annua) för att behandla olika sjukdomar, till exempel malaria. Idag är växtens anti-malariaämne, artemisinin, en viktig komponent i det mest effektiva läkemedlet vid behandling av malariainfektioner. Kostnaderna för produktion av artemisinin är dock höga, något som gäller både naturligt och kemiskt syntetiserat artemisinin.

År 2003 publicerades den första rapporten om produktion av ett förstadium till artemisinin i bakterien E. Coli.  Därefter har många försök gjorts för att producera artemisinin i bakterier och växter. Detta har dock inte lyckats fullt ut förrän nu.

Forskare från Israel och USA har med hjälp av fyra gener från sommarmalört och en gen från jästsvamp lyckats producera det aktiva ämnet i tobak. Halterna av artemisinin är ännu så länge lägre i tobaken än i sommarmalörten, men forskarna har idéer om hur halterna skulle kunna ökas och menar att deras resultat banar väg för utveckling av ett hållbart växtbaserat system för produktion av läkemedel mot malaria.

Marie Nyman

Källa: Farhi et al, Nature Biotechnology, Correspondence 29:1072 (2011)

Övrig forskning och utveckling, Växter