Pollenslangar och hyfer är inte bara lika utseendemässigt, de behöver även liknande proteiner. En pollenslang är en utväxt från ett pollenkorn genom vilken cellkärnor vid befruktning överförs till äggcellen. Hyfer är små tunna celltrådar som bygger upp svamparnas mycel.

En forskargrupp har nu identifierat ett protein som sammanlänkar hyfers möjlighet att infektera en växt och pollenslangens uppgift vid befruktning. Proteinet, som forskarna kallar FERONIA, signalerar till pollenslangen att den nått sin destination och att det är dags för befruktning. Samma protein finns även i bladen där det gör det möjligt för mjöldaggsvampens hyfer att ta sig in i växten.

Om feroniagenen är defekt och inget funktionsdugligt protein bildas blir växten resistent mot mjöldagg, men det leder även till att pollenslangen fortsätter att växa och inte får någon signal om att det är dags att befrukta äggcellen. Den växt som är mjöldaggsresistent på grund av en defekt feronia-genen är alltså även steril.

Marie Nyman

Källor: Kessler et al, Science 330:968 (2010); Science, Perspectives 330:922 (2010)  

Okategoriserade