Lagstiftning

Genetiskt modifierade organismer

Inom EU finns en gemensam lagstiftning som reglerar användningen av genetiskt modifierade organismer. Direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön har genomförts i svensk lagstiftning genom miljöbalken och förordning 2002/1086 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

Förordning (EG) 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder och förordning (EG) 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer gäller direkt i alla medlemsstater.

Ytterligare information om lagstiftning och ansvariga myndigheter hittar du på Gentekniknämndens webbplats: http://www.genteknik.nu