Arkeér

Små encelliga mikroorganismer som saknar cellkärna. Deras celler fungerar annorlunda än bakterier och de räknas som en helt egen livsdomän.