Genteknik

Tekniker som används för att förändra genomet (arvsmassan) hos levande organismer. Ibland benämns också andra avancerade tekniker som analyserar DNA (till exempel helgenomssekvensering) som gentekniker.