In vitro

Den latinska termen för i glaset. När celler, vävnader, eller hela växter odlas i en petriskål, provrör eller liknade kallas det in vitro-odling.