Klassiskt genetiskt modifierad organism (GMO)

En enligt lagstiftningen genetiskt modifierad organism som via modifieringen fått en ny DNA-sekvens i sin arvsmassa. Den nya DNA-sekvensen, till exempel en gen, kan komma från samma art som den art som modifieras eller helt annan art.