Loci

De bestämda platser på kromosomerna där till exempel gener finns (locus i singular).