Nukleas

En grupp enzymer som kan klipper itu DNA. Används inom t.ex. genomredigering för att klippa i en DNA-sekvens och på så sätt inducera en mutation. Cas9 är ett exempel på ett nukleas.