Nukleas

Naturligt förekommande enzymer som kan klippa itu DNA-spiralen.