Resistens

Motståndskraft. En viss växtsort kan till exempel vara resistent mot en viss skadegörare, till exempel en insektsart eller svamp. Det gör att växten klarar ett angrepp från skadegöraren