Tomat, Solanum lycopersicum

När en svamp infekterar en planta känner växten igen svampen på grund av kitinfragment från svampens cellvägg. Kitin finns inte naturligt i växter så tomatens immunsystem reagerar på kitinet som något främmande och oönskat och signalerar till immunsystemet att bekämpa infektionen.

Svampen Cladosporium fulvum, som orsakar bladmögel på tomatplantor, har dock ett hemligt vapen. Den utsöndrar ett protein när den går till attack, ett protein som känner igen kitinfragmenten och binder till dem. När proteinet bundit till kitinet kan växten inte upptäcka det och svampen undgår därmed växtens immunsystem.

Svampar som inte producerar detta protein tycks vara mindre aggressiva och mindre kapabla att orsaka sjukdom. Även svampar som infekterar djur och människor producerar samma typ av protein, så det är troligt att de lurar värdens immunsystem på ett liknande sätt.

Marie Nyman

Källa: De Jonge et al, Science 329:953 (2010)  

Okategoriserade