Potatisens arvsmassa kartlagd

Potatis
Potatis, Solanum tuberosum

Globalt är potatis den viktigaste grödan efter vete, ris och majs. Potatis är en tetraploid gröda, det vill säga den har fyra kopior av varje kromosom och har en komplex arvsmassa. Det gör att det tar längre tid att ta fram en ny potatissort jämfört med sorter av många andra grödor.

Nu har ett konsortium bestående av forskargrupper i 14 länder sekvensbestämt potatisens arvsmassa som är 844 miljoner baspar lång. De har bland annat upptäckt att potatisen bär på förvånansvärt många proteinkodande gener, cirka 39 000. Människan bär på knappt 20 000.

Kunskapen om potatisens arvsmassa banar väg för förädlare att snabbare och effektivare ta fram nya sorter med till exempel bättre näringsinnehåll och ökad resistens mot sjukdomar. Resultaten av denna forskning anses så betydelsefull att den hamnade på omslaget till den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

Marie Nyman
Källa: The Potato Genome Sequencing Consortium, Nature 474:189 (2011)

Analysera arsvmassan, Växter