Programmerad celldöd skyddar resten av plantan

Forskare i Storbritannien har visat hur växter kan skydda sig mot genetiska skador som orsakas av olika stressfaktorer som torka, hög salthalt och tungmetaller. Växter har på yttersta spetsen av skott och rötter små anhopningar av stamceller (meristem) som utvecklas vidare till all övrig växtvävnad. Det innebär att om en skada uppstår i stamcellernas genetiska kod så kommer skadan oundvikligen att föras vidare till en stor del av plantan. Det är därför viktigt att det finns skyddsmekanismer som förhindrar detta.

Det de brittiska forskarna upptäckt är att växter har en inbyggt mekanism som, i stället för att föra en stamcellsskada vidare, gör att de skadade stamcellerna dör. Upptäckten har väckt stort intresse eftersom det rör sig om en fundamental process i växter och för att det kan vara till hjälp för att förstå hur växter reagerar på stress.

Marie Nyman
Källa: Fulcher & Sablowski, Proceedings of the National Academy of Sciences 106:20984 (2009)

Okategoriserade