Bild på risplantor
Ris, Oryza spp

Risplantor som är en hybrid mellan två genetiskt helt olika risplantor ger betydligt högre skörd än föräldrarplantorna, Det beror på något som kallas hybridvigör eller heterosiseffekt. Om man planterar frön (riskornen) från en hybridplanta blir resultatet plantor som inte har alla de positiva egenskaper som hybridplantan har. Det beror på processer som sker när risets könsceller bildas.

Nu har forskare i USA modifierat och redigerat ris så att det förökar sig asexuellt. Därmed kan lantbrukare ta utsäde från plantorna utan att förlora hybridplantans viktiga egenskaper.

Med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 inaktiverade forskarna tre gener som är viktiga för att meiosen ska fungera. Nästa steg var att få riset att producera frön utan befruktning. Forskarna upptäckte att genen Baby Boom 1 bara är aktiv i växters motsvarighet till spermier och att genprodukten (proteinet) startar det befruktade äggets utveckling till ett frö. Genom att ändra startsekvensen (promotorn) kunde forskarna få BBM1-genen att även uttryckas (producera protein) i ägg.

De frön som bildades utan befruktning och utan meios fick växa upp till plantor. Dessa plantor och sin tur deras avkommor var identiska med den högavkastande hybridplantan.

Källa
A male-expressed rice embryogenic trigger redirected for asexual propagation through seeds. Khanday et al, Nature 12 December, 2018

Genomredigerade växter, Övrig forskning och utveckling, Växter