Ris
Ris, Oryza

Det finns två huvudgrupper av ris, bergsris som odlas på vanlig åkermark och sumpris som odlas på vattendränkta fält. Sumpriset har en unik förmåga att förlänga sin stjälk när vattennivån stiger. Stjälken kan förlängas så mycket som 25 cm per dag och riset kan överleva upp till 15 dagar under vatten. Nu har japanska forskare identifierat två gener som gör detta möjligt och de har passande nog döpt dem till SNORKEL1 och SNORKEL2. Den typ av ris som bär på SNORKEL-generna ger dock betydligt lägre skörd än andra rissorter. Identifieringen av SNORKEL-generna är därför av stor betydelse för risförädlare som fått ett nytt hjälpmedel i sina försök att förädla fram högavkastande och översvämningsresistenta rissorter.

Marie Nyman
Källa: Nature (News & views) 460:959 (2009); Hattori et al, Nature 460:1026 (2009)  

Okategoriserade