Sockerbetans blomningsgen identifierad

Sockerbeta, Beta vulgaris

Sockerbetan lagrar stora mängder socker i sin förtjockade rot och är en ekonomiskt viktig gröda i Europa. Sockerbetans vilda släkting, strandbetan, blommar ofta redan under sitt första år och producerar inte några betor. Den domesticerade sockerbetan däremot bygger upp en stor rot som skördas innan plantan går i blom år två.

Sockerbetor kan stocklöpa, vilket innebär att de blommar redan första året. Detta är något som sockerbetsodlare försöker undvika eftersom rottillväxten upphör när betan blommar. Sockerbetorna sås därför vanligtvis tidigt på våren och skördas på hösten. Om sockerbetan skulle planteras på hösten skulle den låga temperaturen under vintern göra att betan blommade redan på våren och därmed inte hinna producera några större betor. Det finns med andra ord en genetisk skillnad mellan vilda och domesticerade betor, men även mellan olika sockerbetssorter när det gäller blomningstid.

Forskare från Umeå Plant Science Centre har tillsammans med forskare från Tyskland studerat dessa skillnader. De frågade sig vilka skillnaderna var på gennivå, hur den skillnaden utvecklats under domesticeringens gång och om den ansvariga genen skulle kunna användas för att kontrollera blomningstiden och därmed öka sockerhalten. De har nu identifierat den gen som bestämmer om och när sockerbetan ska blomma. För att verifiera att de hittat den gen de sökte efter, hämmades genen med hjälp av genmodifiering. Den modifierade betan blommade inte vilket var det slutliga beviset för att rätt gen hittats.

Marie Nyman

Källa: Pin et al, Current Biology 22:1 (19 juni 2012)  

Övrig forskning och utveckling, Växter