Bild på sockerrörsfält.
Sockerrör, Saccharum officinarum.

År 2007 presenterades en ny metod för genetisk modifiering av växter. Metoden går ut på att introducera en separat minikromosom som bär på generna av intresse. Detta till skillnad från de traditionella teknikerna där de tillförda generna integreras i mottagarorganismens arvsmassa.

I början av 2011 meddelade företaget som utvecklat tekniken, (Chromatin Inc.), att man i samarbete med företaget Syngenta lyckats överföra en minikromosom till sockerrör och fått systemet att fungera. Den majs som initialt modifierades med en minikromosom har redan börjat testats i fältförsök. Minikromosomen bär på flera herbicidtolerans- och insektsresistensgener.

Marie Nyman
Källor: Carlson et al, PLos Genetics 3:1965 (2007); Nature News 475:274 (2011); Chromatin Inc (http://www.chromatininc.com), News 19 January 2011

Övrig forskning och utveckling, Växter