Sojaböna, Glycine max

Sojaböna är globalt en av de viktigaste källorna till protein och olja. Sojabönan är också viktig för att den binder atmosfäriskt kväve genom sin symbios med jordbundna mikroorganismer. Ett forskarteam har kartlagt sojabönans arvsmassa och identifierat dryg 46 000 proteinkodande gener. Forskarna kunde även konstatera att över 75 procent av generna förekom i flera kopior och att sojabönans genom innehåller många så kallade transposoner (hoppande DNA-element).

Kunskapen om sojabönans arvsmassa är ett värdefullt verktyg för vidare förädling av sojabönan och forskarna har redan identifierat en rad intressanta gener, bland annat en svampresistensgen. Liksom vid 2009 års publicering av majsgenomet, har en rad artiklar redan publicerats till följd av kartläggningen av sojabönans arvsmassa.

Marie Nyman

Källor: Schmutz et al, Nature 465:178 (2010); Du et al, The Plant Cell 22:48 (2010); Yamaguchi et al, Plant, Cell & Environment 33:223 (2010); Severin et al, BMC Plant Biology 10:160 (2010); BMC Plant Biology 10:41 (2010)

Analysera arsvmassan, Växter