Bild på bomullsplanta
Bomull, Gossypium

En relativt vanlig metod för att reducera insektspopulationer är att släppa ut stora mängder sterila insekter. Dessa insekter har steriliserats med hjälp av strålning vilket leder till kromosomala skador i könscellerna. Arter inom insektsordningen fjärilar är mer resistenta mot strålning än andra insektsgrupper. Det krävs därför höga stråldoser för att de ska bli sterila. De höga doserna kan leda till andra skador som gör dem mindre konkurrenskraftiga i naturen.

Nu har forskare vid det brittiska företaget Oxitec använt samma metod som använts för att reducera antalet myggor som sprider denguefeber för att modifiera en växtskadegörare inom ordningen fjärilar. Den art som modifierades var bomullsmalen (Pectphora gossypiella), en allvarlig skadegörare på bomull runt om i världen.

Marie Nyman

Källor: Catteruccia et al, Malaria Journal 8(Suppl 2):S6 (2009);  Morrison et al, PLoS ONE 7:e50922 (2012)  

Djur, Genmodifierade djur, Växter, Växtskadegörare