Bouldnor Cliff, vid Isle of Wight i Engelska kanalen, ligger idag under vatten men på stenåldern fanns det boplatser där. Boplatserna uppskattas vara cirka 8000 år gamla. Vid Bouldnor Cliff har man gjort flera arkeologiska utgrävningar. Bland annat så har man renat fram DNA från sedimentprover. DNA:t har sedan sekvensbestämts och jämförts med olika kända arvsmassor.

När forskarna jämförde DNA:t i sedimentproverna med DNA i olika databaser hittade man sekvenslikheter med till exempel ek, poppel, äpple och björk. Sedan tidigare har arkeologerna hittat ek- och poppelpollen och de har gjort arkeologiska fynd av trä från ek, äpple och al. Det här tillsammans med att sedimentproverna togs från bottnen av Engelska kanalen gör att man kan lita på DNA-proverna.

En del DNA-sekvensen visade likhet med olika arter inom släktet vete (Triticum), i synnerhet med arten enkornsvete (Triticum monococcum). Eftersom man inte har hittat pollen från vete så antar forskarna att vetet har odlats någon annanstans och transporterats till Bouldnor Cliff. Detta innebär att man har hittat spår av vete på de Brittiska öarna som är 2000 år äldre än spåren av odling. Det här kan tyda på någon form av handel med de områden i sydöstra Europa som odlade vete för redan 8000 år sedan. Indirekt så lär oss de olika arvsmassornas DNA tillsammans med övriga arkeologiska fynd något om när och hur vi människor övergick från att vara jägare-samlar till att bli bofasta bönder.

Jenny Carlsson

Källor: Smith, O. et al. Sedimentary DNA from a submerged site reveals wheat in the British Isles 8000 years ago. Science (80-. ) 347, 998–1001 (2015); Larson, G. How wheat came to Britain. Science (80-. )  347, 945–946 (2015)

Övrig forskning och utveckling, Växter