Baspar

DNA-spiralen är en dubbelsträngad molekyl som är uppbyggd av nukleotider. De två DNA-strängarna binds samman via nukleotidernas kvävebaser. Kvävebaserna adenin (A) och tymin (T) binder alltid till varandra och bildar basparet A-T. Kvävebaserna guanin (G) och cytosin (C) binder till varandra och bildar basparet G-C.

En kromosom ur vilken en DNA-spiral är utdragen. En bit av spiralen är öppnad så att det går att se hur kvävebaserna binder till varandra.
I DNA-strängen binder kvävebaserna A (blå) till T (lila) och C (röd) till G (grön). Illustration och copyright: Gunilla Elam.