Yttranden 2022

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
Dnr: 4.1.1-2022-014JordbruksverketEFSA_riskvärdering208,46 KB
4.1.1-2022-011LäkemedelsverketKlinisk studie av genterapi mot muskeldystrofi75,57 KB
4.1.1-2022-008LivsmedelsverketAnsökan om godkännande av leghemoglobin framställt av genetiskt modifierad Pichia pastoris86,95 KB
4.1.1-2022-001JordbruksverketFältförsök med genetiskt modifierad gråpoppel223,44 KB
4.1.1-2022-005LäkemedelsverketKlinisk prövning av immunterapi mot solida tumörer117,15 KB