Stor genetisk oreda i CRISPR-redigerade embryon

Tre oberoende studier visar att genredigering av mänskliga embryon med CRISPR/Cas9 leder till oavsiktliga mutationer. Studierna bidrar dels till en ökad kunskap om hur embryonala cellers system för att reparerar DNA fungerar, men kommer sannolikt också påverka den etiska diskussionen om genredigering av mänskliga embryon. CRISPR-teknik används för att introducera förändringar i arvsmassan utan att…

Varaktig positiv effekt av CRISPR-terapi hos patienter med blodsjukdom

Tillståndet hos två patienter med beta-thalassemi och en med sickelcellanemi har markant förbättrats efter behandling med CRISPR-baserad genterapi. Det presenteras i ett pressmeddelande från företagen CRISPR Therapeutics och Vertex som tillsammans leder den kliniska studien av behandlingen som heter CTX001. Resultaten utgör en milstolpe för genredigering eftersom det tyder på att CRIPSR-baserad genterapi har en…

Genmodifierade bakterier tillverkar ABO-universellt blod

Inom sjukvården råder det ofta stor risk på blod. Framför allt är det blod av blodgrupp 0 (”noll”), som kan ges till alla patienter oavsett deras blodgrupp, som saknas. Nu har forskare genmodifierat bakterier så att de tillverkar särskilda enzymer med förmåga att omvandla annat blod till just blodgrupp 0. Vi människor har en av…

Kenyanska forskare ansöker om godkännande av genmodifierad kassava

När det gäller konsumtion av kalorier per capita är kassava den näst viktigaste stapelgrödan på den afrikanska kontinenten. Viruset Cassava Brown Streak Virus är en allvarlig skadegörare och orsakar stora skördeförluster. Viruset finns i stora delar av de östra och de centrala delarna av Afrika. Forskare inom projektet VIRCA Plus har med hjälp av genetisk…