Genteknik

Här kan du läsa om hur olika gentekniker används för att utveckla genterapier, grödor och för att omvandla bakterier till proteinfabriker.