Genteknik

Här kan du läsa om genetisk modifiering och genomredigering (med CRISPR/Cas9). Du kan också läsa om hur teknikerna används vid växtförädling, vid utvecklandet av genterapier, och för att designa bakterier som producerar allt från insulin till stentvättade jeans.