Yttranden 2021

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
Dnr: 4.1.1-2021-017LivsmedelsverketMarknadsgodkännande raps MON94100Se yttrande
Dnr: 4.1.1-2021-020LivsmedelsverketMarknadsgodkännande majs MON95379Se yttrande
Dnr: 4.1.1-2021-019JordbruksverketMarknadsgodkännande majs DP114Se yttrande
Dnr: 4.1.1-2021-021LäkemedelsverketKlinisk studie av vaccin mot syncytialvirusSe yttrande
4.1-2021-012MiljödepartementetHur Sverige följer ÅrhuskonventionernaSe yttrande
4.1.1-2021-015LäkemedelsverketKlinisk studie genetiskt modifierade bakterierSe yttrande
4.1.1-2021-011LäkemedelsverketKlinisk prövning B-cellslymfomSe yttrande
4.1.1-2021-007Socialstyrelsen Rapport från SocialstyrelsenSe yttrande