Yttranden 2021

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
Dnr: 4.1.1-2021-017LivsmedelsverketMarknadsgodkännande raps MON94100190,27 KB
Dnr: 4.1.1-2021-020LivsmedelsverketMarknadsgodkännande majs MON95379209,27 KB
Dnr: 4.1.1-2021-019JordbruksverketMarknadsgodkännande majs DP114190,58 KB
Dnr: 4.1.1-2021-021LäkemedelsverketKlinisk studie av vaccin mot syncytialvirus200,26 KB
4.1-2021-012MiljödepartementetHur Sverige följer Århuskonventionerna238,95 KB
4.1.1-2021-015LäkemedelsverketKlinisk studie genetiskt modifierade bakterier208,83 KB
4.1.1-2021-011LäkemedelsverketKlinisk prövning B-cellslymfom112,09 KB
4.1.1-2021-007Socialstyrelsen Rapport från Socialstyrelsen480,56 KB