Yttranden 2021

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
4.1-2021-012MiljödepartementetHur Sverige följer Århuskonventionerna238,95 KB
4.1.1-2021-015LäkemedelsverketKlinisk studie genetiskt modifierade bakterier208,83 KB
4.1.1-2021-011LäkemedelsverketKlinisk prövning B-cellslymfom112,09 KB
4.1.1-2021-007Socialstyrelsen Rapport från Socialstyrelsen480,56 KB