Djur

Genteknik används främst på djur inom forskning, till exempel för att ta fram laboratoriedjur med egenskaper som man vill studera.