Yttranden 2023

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
4.1.1-2023-017JordbruksverketFörslag till beslut om fältförsök genomredigerad potatis179,45 KB
4.1.1-2023-013 JordbruksverketFörnyat godkännande av genetiskt modifierad bomull129,03 KB
4.1.1-2023-016LäkemedelsverketKlinisk prövning genterapi mot geografisk atrofi229,19 KB
Dnr: 4.1.1-2023-007JordbruksverketFältförsök genetisk modifierad potatis211,74 KB
4.1.1 2023-006LäkemedelsverketKlinisk prövning av transplantation av genetiskt modifierade celler vid diabetes136,46 KB
4.1.1 2023-008LäkemedelsverketKlinisk prövning CAR-T-cellterapi mot B-cellslymfom132,96 KB
4.1.1-2023-009LäkemedelsverketKlinisk prövning genterapi mot frontallobsdemens133,05 KB