Yttranden 2023

Diarienr Mottagare Yttrande Filstorlek
4.1.1-2023-029JordbruksverketGentekniknämndens yttrande om NGT-förordning122,21 KB
Dnr: 4.1.1-2023-027JordbruksverketFältförsök genetiskt modifierad backtrav_yttrande om förslag till beslut119,03 KB
Dnr: 4.1.1-2023-025JordbruksverketFörnyat marknadsgodkännande genetiskt modifierad hybridraps285,94 KB
Dnr: 4.1.1-2023-026 JordbruksverketMarknadsgodkännande genetiskt modifierad insekts- och herbicidtolerant majs288,33 KB
Dnr: 4.1.1-2023-024 JordbruksverketFörnyat godkännande insektsresistent majs289,61 KB
4.1.1-2023-020JordbruksverketFältförsök genetiskt modifierad backtrav175,25 KB
4.1.1-2023-019JordbruksverketFältförsök genetiskt modifierad potatis - förändrad resistens och ökad avkastning180,79 KB
4.1.1-2023-017JordbruksverketFörslag till beslut om fältförsök genomredigerad potatis179,45 KB
4.1.1-2023-013 JordbruksverketFörnyat godkännande av genetiskt modifierad bomull129,03 KB
4.1.1-2023-016LäkemedelsverketKlinisk prövning genterapi mot geografisk atrofi229,19 KB
4.1.1-2023-007JordbruksverketFältförsök genetisk modifierad potatis- minskad halt antinutritionella ämnen, ändrad stärkelsekvalitet eller ökad resistens211,74 KB
4.1.1 2023-006LäkemedelsverketKlinisk prövning av transplantation av genetiskt modifierade celler vid diabetes136,46 KB
4.1.1 2023-008LäkemedelsverketKlinisk prövning CAR-T-cellterapi mot B-cellslymfom132,96 KB
4.1.1-2023-009LäkemedelsverketKlinisk prövning genterapi mot frontallobsdemens133,05 KB