Yttranden 2023

Diarienr Mottagare Yttrande Beslut
4.1.1-2023-023Regeringskansliet, SocialdepartementetFörslag till ny läkemedelslagstiftning inom EUSe yttrande
4.1.1-2023-028UtbildningsdepartementetGentekniknämndens synpunkter på regeringens forsknings-och innovationspolitikSe yttrande
4.1.1-2023-031LäkemedelsverketKlinisk prövning CAR-T-cellterapi mot AMLSe yttrande
4.1.1-2023-029JordbruksverketGentekniknämndens yttrande om NGT-förordningProtokoll och reservation_GTN_20230829
Dnr: 4.1.1-2023-027JordbruksverketFältförsök genetiskt modifierad backtrav_yttrande om förslag till beslutSe yttrande
Dnr: 4.1.1-2023-025JordbruksverketFörnyat marknadsgodkännande genetiskt modifierad hybridrapsSe yttrande
Dnr: 4.1.1-2023-026 JordbruksverketMarknadsgodkännande genetiskt modifierad insekts- och herbicidtolerant majsSe yttrande
Dnr: 4.1.1-2023-024 JordbruksverketFörnyat godkännande insektsresistent majsSe yttrande
4.1.1-2023-020JordbruksverketFältförsök genetiskt modifierad backtravSe yttrande
4.1.1-2023-019JordbruksverketFältförsök genetiskt modifierad potatis - förändrad resistens och ökad avkastningSe yttrande
4.1.1-2023-017JordbruksverketFörslag till beslut om fältförsök genomredigerad potatisSe yttrande
4.1.1-2023-013 JordbruksverketFörnyat godkännande av genetiskt modifierad bomullSe yttrande
4.1.1-2023-016LäkemedelsverketKlinisk prövning genterapi mot geografisk atrofiSe yttrande
4.1.1-2023-007JordbruksverketFältförsök genetisk modifierad potatis- minskad halt antinutritionella ämnen, ändrad stärkelsekvalitet eller ökad resistensSe yttrande
4.1.1 2023-006LäkemedelsverketKlinisk prövning av transplantation av genetiskt modifierade celler vid diabetesSe yttrande
4.1.1 2023-008LäkemedelsverketKlinisk prövning CAR-T-cellterapi mot B-cellslymfomSe yttrande
4.1.1-2023-009LäkemedelsverketKlinisk prövning genterapi mot frontallobsdemensSe yttrande