Genteknikens utveckling

Gentekniknämnden ska i samband med årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under föregående år. Detta görs i form av rapporten Genteknikens utveckling. De populärvetenskapliga referaten i rapporten bygger på vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning och patent. De senaste årens rapporter hittar du i högermenyn.