Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för genteknik.se

Gentekniknämnden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur genteknik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet på webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Genteknik.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via Vetenskapsrådet som är värdmyndighet för Gentekniknämnden:

  • skicka e-post till registrator@vr.se
  • ring 08-546 44 000

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Här finns formuläret för att rapportera brister till oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Här finns kontaktformuläret till Myndigheten för digital förvaltning.

Otillgängligt innehåll

Denna webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Nedan beskrivs de områden som inte uppfyller kraven:

  • Vissa ord och fraser är på annat språk än svenska på webbplatsen vilket inte uppfattas av uppläsningsverktyg. [WCAG 3.1.2(AA)]
  • Pdf-filer på sidorna Protokoll, Yttranden, Årsredovisningar och Rapporter under Om oss är inte helt tillgängliga. Filerna kommer inte att ändras, men Gentekniknämnden har publicerat tillgängliga pdf-filer sedan april 2021.

Testning av webbplatsen

En extern part genomförde en granskning av genteknik.se och levererade rättningar den 20 februari 2020. Kvarstående brister beror på antingen resurskrävande åtgärder eller problem där en lämplig lösning ännu inte är identifierad. Nya funktioner granskas löpande av webbredaktören.

Övrig information

Webbplatsen lanserades första gången 2008 och omarbetades den 9:e oktober 2020. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 22 december 2023 i samband med DIGG:s granskning av vår verksamhet.