Kontakta Gentekniknämnden antingen på myndighetens centrala e-postadress genteknik@genteknik.se eller ring kansliets gemensamma telefonnummer 08-508 846 30. Det går också bra att kontakta någon av oss direkt.

Kansliets personal
Marie Nyman, kanslichef
Tel: 08-508 846 31
E-post: marie.nyman (at) genteknik.se

Mia Olsson, handläggare och kommunikatör (från 4 feb. 2019)
Tel: 08-508 846 34
E-post: mia.olsson (at) genteknik.se

Birgit Postol, registrator och arkivarie
Telefon: 0730-215086
E-post: birgit.postol (at) genteknik.se

Besöks- och postadress från och med 16 september 2019:
Gentekniknämnden
c/o Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Box 1035
101 38 Stockholm

Fakturaadress från och med 1 september 2019
Gentekniknämnden
c/o Vetenskapsrådet
FE 57
838 73 Frösön