Kontaktuppgifter

Vi som jobbar på kansliet

Annelie Carlsbecker (kansliansvarig)
Tel: 08-27 12 54, 070-277 66 13
E-post: annelie.carlsbecker@vr.se

Mia Olsson
Tel: 08-546 44 084
E-post: mia.olsson@vr.se

Här kan du läs mer om oss som jobbar på kansliet. 

Kansliet har funktionsadressen genteknik@genteknik.se

Besöks- och postadress

Gentekniknämnden c/o Vetenskapsrådet
Hantverkargatan 11 B, 112 21 Stockholm
Box 1035, 101 38 Stockholm 

Fakturaadress

(endast elektroniska fakturor via PEPPOL) 

Gentekniknämnden c/o Vetenskapsrådet
ecit2021005208
Box 7016
831 07 Östersund

Organisationsnummer

202100-4813