Intro till genetik

Här kan du bland annat läsa om hur DNA är uppbyggt och fungerar, hur mutationer uppstår och om hur egenskaper ärvs.