Sammanträden hösten 2021

  • 22 september
  • 27 oktober
  • 8 december

Om inget annat anges startar sammanträdena 12.30 och håller som längst på till kl. 16.00

Uppdaterad 2021-06-18