Sammanträden 2019

  • 23 januari
  • 13 februari
  • 27 mars
  • 8 maj
  • 19 juni
  • 28 augusti
  • 2 oktober
  • 6 november
  • 11 december (11.30-16.00)

Alla sammanträden startar 12.30 och håller på som längst till kl. 16.00 om inget annat anges

Uppdaterad 2019-05-09 av Birgit Postol