Sammanträden 2018

  • 24 januari
  • 14 februari
  • 21 mars
  • 2 maj
  • 13 juni
  • 29 augusti
  • 3 oktober
  • 7 november
  • 12 december

Alla sammanträden startar 12.30 och håller på som längst till kl. 16.00 om inget annat anges

Uppdaterad 2018-06-27 av Birgit Postol