Sammanträden 2017

  • 25 januari
  • 15 februari
  • 22 mars
  • 3 maj
  • 14 juni
  • 6 september
  • 18 oktober
  • 15 november
  • 13 december

Alla sammanträden startar 12.30 och håller på som längst till kl. 16.00 om inget annat anges

Uppdaterad 2017-05-11 av Birgit Postol