Sammanträden 2023

  • 25 januari 
  • 15 februari 
  • 22 mars
  • 26 april 
  • 14 juni
  • 13 september
  • 25 oktober
  • 6 december

Om inget annat anges startar sammanträdena 12.30 och håller som längst på till kl. 16.00

Uppdaterad 2023-01-26