Sammanträden 2018

  • 24 januari
  • 14 februari
  • 21 mars
  • 2 maj
  • 13 juni
  • 29 augusti

Alla sammanträden startar 12.30 och håller på som längst till kl. 16.00 om inget annat anges

Uppdaterad 2018-01-02 av Birgit Postol