Rapporter

Årlig rapport till regeringen

Gentekniknämnden lämnar till regeringen samt publicerar varje år en rapport om utvecklingen av genteknik under föregående år samt en sammanfattning av miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling.

Fram till 2023 delades rapporten upp i två där rapporten med titeln Genteknikens utveckling är en populärvetenskaplig sammanställning av forskning och utveckling inom området. Den andra har titeln Miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling är en rapport om hur miljöbalkens regler påverkar svensk forskning inom genteknikområdet. Från om med 2023 ingår båda delar i en rapport. Mer information om rapporterna återfinns i högermenyn.

Läs den senaste sammanslagna rapporten om Genteknikens utveckling och Miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling här!

Attitydundersökning

Under 2021 sammanställdes även en rapport som sammanfattar resultaten från en undersökning som Gentekniknämnden utfört om svenskars inställning till genomredigering inom växtförädling.