Protokoll

Nämnden sammanträder i regel 9 till 10 gånger per år. Extrainsatta sammanträden kan förekomma. Protokoll från innevarande och föregående år publiceras på webbplatsen i pdf-format, i omvänd kronologisk ordning.

Datum anger dagen för sammanträdet.

2020

2019

2018

2017